Opure BV
Language:

Productie glastuinbouw-nutriënten uit mest

OP-Oost+ondertitel+EU-logo-CMYK-2014-11-D03.indd

Wij ontvangen samen met onze partners Triqua International en Fortego Services subsidie voor de volgende activiteit(en):

In de OPURE proefhal wordt de opwerking van varkensmest dunne fractie getest in een 5-tal stappen op pilotschaal:

 1. vergisting zet organisch materiaal om in groene energie en dikke restfractie (ca. 25 % van het ingangstonnage)
 2. biologische stabilisatie verwijdert afbreekbaar restmateriaal en scheidt fosfaten van Ca/Mg af (ca. 10 %)
 3. biologische nitrificatie zet ammoniak om in kaliumnitraten en scheidt humuszuren af (ca. 1 %)
 4. nanofiltratie scheidt fulvinezuren af (ca. 2 %)
 5. membraanindikking levert NPK meststof (ca. 30 %) en zoute permeaatspui (ca. 30 %)

De samenstellende stappen zijn door OPURE reeds op labnivo bestudeerd. De opschaling naar een continuproces wordt mogelijk gemaakt met ontwerp, engineering en bouw van de pilot skids door TRIQUA INTERNATIONAL. In de 1:50.000 opschaling testen we de juiste schakeling, grenzen van de diverse biologische randvoorwaarden en operationele standtijden. De vrijkomende restfracties worden door FORTECO SERVICES gekarakteriseerd en getest voor nieuwe toepassingen, oa in de glastuinbouw.

Met deze projectpartijen wordt de business case voor installaties met een verwerking van 100.000 ton/jaar stevig onderbouwd.

afb. productie glastuinbouw

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamelijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structrurele versterking van de economie. Oost-Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meet omzet halen uit nieuwe producten.

 • Opure BV

  Maxwellstraat 12
  6716 BX Ede
  Tel.: 0318-724824
  Fax: 0318-724825
  Email: info@opure.nl

 • Copyright 2009: Opure BV